Whistleblowerordningen giver dig mulighed for at være anonym ved indgivelsen af din indberetning. Vi kræver ikke, at du tilkendegiver din identitet. Som indberetter kan du derfor frit vælge, om du vil foretage en indberetning anonymt eller med angivelse af dine personlige kontaktoplysninger. 

Anonym kommunikation via postboks

Ved en anonym indberetning vil du have mulighed for at vælge, om du vil stå til rådighed for en eventuel videre undersøgelse ved at oprette en sikker og anonym postboks, som Cawo A/S kan tage kontakt til dig igennem. Det anbefales, at du gør dette, da det ofte kan være vanskeligt for Cawo A/S at gennemføre en undersøgelse uden yderligere oplysninger fra dig. 

Opmærksomhedspunkter til sikring af anonymitet

Whistleblowerordningen logger hverken IP-adressen eller maskin-ID’et på den computer, som indberetningen foretages fra, og portalen anvender ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af Cawo A/S eller opkoblet på netværk, er der en risiko for, at det bliver logget i browserens historik/og eller Cawo A/S log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i Cawo A/S IT-systemer. 

 

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af Cawo A/S eller koblet op på Cawo A/S netværk.


Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService