Velkommen til Cawo A/S Whistleblower

En whistleblowerordning er et system som gør at du som medarbejder anonymt kan indberette om alvorlige forhold eller misktanke herom, som er begrundet.

Igennem dette system kan du indsende oplysninger som er kritisable eller indberette handlinger som er ulovlige, i strid med de interne politikker eller blot er uetiske. Whistleblowerordningen bruges til at få information frem i lyset, som ellers ikke ville have blevet belyst.

Der indberettes fortroligt med 100% anonymitet, og alle henvendelser bliver behandlet sikkert og krypteret.

Du vil få en unik kode når du laver din indberetning. GEM DENNE KODE - du kan altid følge op på din rapport med denne kode, og kommunikere med behandleren anonymt.

Herunder kan du enten:

1: Oprette en indberetning, omkring den viden du sidder inde med.

2: Følge op på eksisterende indberetning, hvor du kan kommunikere med sagsbehandler, vidergivere mere information, eller blot se status.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService